ผังออกอากาศ

ผังรายการสถานีวิทยุเสียงโปงลาง FM 99.75 MHz

เวลา

ชื่อรายการ

ชื่อดีเจ

รูปแบบรายการ

03.00 น. – 04.00 น.

ฟังสบาย ๆ สไตล์รีชาร์ต

รีชาร์ต เสียงโปงลาง

รายการสด

04.00 น. – 05.00 น.

ผู้เฒ่าเว้าบ่จ่ง

พราห์มยอด

รายการสด

05.00 น. – 06.00 น.

มรดกอีสาน

คมเพชรภูไท

รายการสด

06.00 น. – 07.00 น.

มรดกอีสาน + ทันข่าวหกโมงเช้า

คมเพชรภูไท + ดุ่ย แดดเดียว

รายการสด

07.00 น. – 07.30 น.

ถ่ายทดข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์

07.30 น. – 08.00 น.

กฎหมายชาวบ้าน

ทนายอภิชัย  ชินามล

 

08.00 น. – 09.00 น.

ลูกทุ่งระฆังใจ

คมเพชรภูไท

รายการสด

09.00 น. – 10.00 น.

เพลงรักจากจอมทอง

ทิดสา  ผีบ่อยาก

รายการสด

10.00 น. – 11.00 น.

ลูกทุ่งบ้านยางเร็คคอร์ด

ภูเกียรติ อิสระ + ดิน ทุ่งสว่าง

รายการสด

11.00 น. – 12.00 น.

การเมืองของเรา

เด่นชัย เฉิดรัศมี

รายการสด

12.00 น. – 13.00 น.

จักรวาลลูกทุ่งไทย

แมน แดนกาฬสินธุ์

รายการสด

13.00 น. – 14.00 น.

ลูกทุ่งหมอลำดี

ดออกอ้อ

รายการสด

14.00 น. – 15.00 น.

อมตะลูกทุ่งไทย

ดีเจแป๋ง

รายการสด

15.00 น. – 16.00 น.

อมตะลูกทุ่งไทย

ดีเจแป๋ง

รายการสด

16.00 น. – 17.00 น.

ศิลปะครองรักครองเรือน

โอม อาริยะ + เจี๊ยบ กัลยาณี

รายการสด

17.00 น. – 18.00 น.

ลูกทุ่งปานะโอสถ

เปิ้ล  ธนวรรณ

รายการสด

18.00 น. – 19.00 น.

ลูกทุ่งบ้านนา

หนุ่มอุดร  เสียงโปงลาง

รายการสด

19.00 น. – 20.00 น.

ลูกทุ่งบ้านนา

หนุ่มอุดร  เสียงโปงลาง

รายการสด

20.00 น. – 21.00 น.

ลูกทุ่งมุ่งทำดี

พอเพียง  เสียงโปงลาง

รายการสด

21.00 น. – 22.00 น.

ลูกทุ่งเสียงโปงลาง

กาดำ คนโก้

รายการสด

22.00 น. – 23.00 น.

ลูกทุ่งเพลงเก่า

ไอหนุ่ม ส.ด.ม

รายการสด